Møte i Naturutvalet (10.10)
Innkalling/saksdokument vert lagde til gjennomsyn i ekspedisjonen på kommunehuset og på nettsidene til Samnanger kommune seinast ei veke før møtet.
Ordføraren
Dato : 10.10.2017
Tid : 15:00 - 17:00
Meir informasjon : Sakliste/sakspapir til møtet