Lovsongskveld (12.11)
Gamle og nye salmar og songar til Guds ære!
Husorkester
Kollekt
Dato : 12.11.2017
Tid : 19:00
Stad : Haga kyrkje
Meir informasjon :