Fiskekort for Tysseelva 2018
Fiske etter rømt oppdrettsfisk på steinkaien frå 1.8.-30.09.2018.
Førehandssal for medlemmer i Samnanger jeger- og fisk på skytebana fred. 6.7. kl. 19.00.
Ordinært sal på Inatur.no frå fredag 13.7. kl. 9.00.
Hugs fisketrygdavgift og medlemskort for Samnanger jeger og fisk!
Dato : 06.07.2018 - 30.09.2018
Arrangør : Samnanger jeger- og fiskerlag
Meir informasjon :