Møte i kommunestyret (13.9)
Innkalling/saksdokument vert lagde til gjennomsyn på kommunehuset og på www.samnanger.kommune.no seinast ei veke før møtet.
Ordføraren
Dato : 13.09.2018
Tid : 16:00
Stad : Kommunehuset
Meir informasjon : Sakliste/sakspapir til møtet