Godt vaksne-fest (7.12)
- Kåseri v/Svein O. Aadland
- Servering av middag, kaffi og kaker
- Utlodding
- Svingom til friske trekkspeltonar av Sabningane
_
Påmelding seinast fred. 22. nov. til Jenny Høysæter, tlf. 91638417.
Pris kr. 400,-
Velkommen!
Dato : 07.12.2019
Tid : 19:00
Arrangør : NUL leiknemnda
Stad : Nordbygda grendahus
Meir informasjon :