Laurdagsgraut på Nesodden (15.2)
Bygdafolket er invitert til å nyta laurdagsgrauten sin på Nesodden.
Eit treffpunkt med litt avkopling.
Det vert ikkje anna program. Saft og kaffi skal gjera drøsen varm.
_
Serveringa er gratis!
Dato : 15.02.2020
Tid : 13:00 - 15:00
Arrangør : Samnanger misjonsforsamling
Stad : Nesodden bedehus
Meir informasjon :