Skip Navigation LinksSamnanger helsetun > Fysioterapi > Kommunal fysioterapiteneste

Kommunal fysioterapiteneste

Kommunefysioterapeut i Samnanger kommune er Åse Waage Tveit.  


Adresse og kontaktinformasjon
Postadresse: Tyssevegen 108
5650 Tysse
Telefon: 56 58 91 07
E-post: Klikk her

 


Målgruppe

Kommunefysioterapeuten gjev tilbod til barn, vaksne og eldre funksjonshemma som ikkje kan nytta fysikalsk institutt, som har plass ved institusjon, eller som treng tilbod i eige miljø (barnehage, skule eller heime). 


Tilvising

Born: Tilvisning frå lege, helsesyster, spesialteneste, PPT, barnehage, skule og foreldre/føresette. Kan skje via spesielle tilvisningsskjema for barn og unge eller på telefon 56589107.

Vaksne: Tilvisning kan skje via lege eller pleie- og omsorg eller direkte til kommunefysioteraputen på telefon 56589107. 


Kva omfattar tenesta?

  • Undersøking og vurdering 
  • Behandling, rettleiing og oppfølging individuelt og/eller i gruppe 
  • Formidling og tilpassing av hjelpemiddel 
  • Førebyggjande arbeid 
  • Foredragsverksemd
 
 
 
Validator
Levert av ACOS AS
Tyssevegen 217, 5650 Tysse (orgnr. 964968985)      Ansvarlig redaktør Ingebjørg Vamråk      Webredaktør Jan Erik Boge
Login for redigering