Skip Navigation LinksSamnanger helsetun > Helsestasjon

Tilsette ved helsestasjonen

Helsestasjonen er å finna på Helsetunet på Haga. Telefonnummer 56589105.

 
Det er to helsesjukepleiarar på helsetunet:
 
 • Kari Anne Tolås Boge (leiande helsesjukepleiar), 80% stilling. Arbeidsdagar måndag, tysdag, onsdag og torsdag.
  • Mobil tlf: 48 89 32 12
  • Ansvar: Helsestasjonen (barn frå 0 t.o.m. 4 år), flyktningar, administrasjon
 • Maria Kristina Stokka, helsesjukepleiar, 55 % stilling. Arbeidsdagar torsdag, onsdagar i partalsveke og fredag.
  • Mobil tlf: 48 99 70 02
  • Ansvar: helsestasjon for ungdom (HFU), og skulehelsetenesta, Samnanger barneskule og Samnanger ungdomsskule. Opningstid for HFU vil me koma tilbake til utover hausten.

I tillegg arbeider også følgjande personar ved helsestasjonen:

 • Marianne Lundervik Bøthun, helsestasjonslege, 10% stilling. Arbeidsdag torsdag i oddetalsveker. Tlf. 56589100.   Helsestasjons- og skulehelsetenesta er ei lovpålagt teneste heimla i Lov om kommunale helse- og omsorgstenester.

 
 
  
 
Validator
Levert av ACOS AS
Tyssevegen 217, 5650 Tysse (orgnr. 964968985)      Ansvarlig redaktør Charlotte Hageberg      Webredaktør Jan Erik Boge
Login for redigering