Skip Navigation LinksSamnanger helsetun > Helsestasjon > Helsestasjon for ungdom

Helsestasjon for ungdom

Helsestasjonen for ungdom i aldersgruppa 13 - 20 år

På helsestasjon for ungdom kan me svara på spørsmål om kropp seksualitet og følelsar. Tema for samtalar kan til dømes vera: Fysisk og psykisk helse, spisevanskar, vanskelege følelsar, depresjon, angst, mobbing, einsemd, vanskelege familietilhøve, rus, vald og overgrep m.m. 

Her kan du blant anna få:

  • Prevensjon og prevensjonsrettleiing
  • Clamydiatest
  • Graviditetstest
     
  • Gratis
  • Ingen timebestilling
  • For gutar og jenter

Helsestasjon for ungdom er open frå kl 16.00-18.00 i biblioteket på Bjørkheim.Her møter du helsesøster Vivi Bech, mobil 48997002.

(Helsesøster har taushetsplikt.)


Opningsdagar i 2018:
Tysdag 19. juni
Tysdag 03. juli
Tysdag 28. august
Tysdag 11. og 18. september
Tysdag 02. og 23. september
Tysdag 06. og 27. november
Tysdag 11. og 18. desember
Validator
Levert av ACOS AS
Tyssevegen 217, 5650 Tysse (orgnr. 964968985)      Ansvarlig redaktør Charlotte Hageberg      Webredaktør Jan Erik Boge
Login for redigering