Skip Navigation LinksSamnanger helsetun > Helsestasjon > Helsestasjon for ungdom

Helsestasjon for ungdom

Helsestasjonen for ungdom i aldersgruppa 13 - 20 år

På helsestasjon for ungdom kan me svara på spørsmål om kropp seksualitet og følelsar. Tema for samtalar kan til dømes vera: Fysisk og psykisk helse, spisevanskar, vanskelege følelsar, depresjon, angst, mobbing, einsemd, vanskelege familietilhøve, rus, vald og overgrep m.m. 

Her kan du blant anna få:

  • Prevensjon og prevensjonsrettleiing
  • Clamydiatest
  • Graviditetstest
     
  • Gratis
  • Ingen timebestilling
  • For gutar og jenter

Helsestasjon for ungdom er open frå kl 16.00-18.00 i biblioteket på Bjørkheim.Her møter du helsesjukepleiar Marta Fossdal, mobil 48997002.

(Helsesjukepleiar har taushetsplikt.)


 

Validator
Levert av ACOS AS
Tyssevegen 217, 5650 Tysse (orgnr. 964968985)      Ansvarlig redaktør Charlotte Hageberg      Webredaktør Jan Erik Boge
Login for redigering