Skip Navigation LinksSamnanger helsetun > Helsestasjon > Tilsette ved helsestasjonen

Tilsette ved helsestasjonen

Helsestasjonen er å finna på Helsetunet på Haga. Telefonnummer 56589105.

 
Det er to helsesøstre på helsetunet:
 
 • Kari Anne Tolås Boge (leiande helsesøster), 80% stilling. Arbeidsdagar måndag, tysdag, onsdag og torsdag.
  • Mobil tlf: 48 89 32 12
  • Ansvar: Helsestasjonen (barn frå 0 t.o.m. 4 år), flyktningar, administrasjon
 • Vivi Lill Bech, 60% stilling. Arbeidsdagar måndag i partalsveker, ein onsdag i månaden, pluss kvar torsdag og fredag. Har i tillegg helsestasjon for ungdom annakvar tysdag ettermiddag.
  • Mobil tlf: 48 99 70 02
  • Ansvar: Skulehelsetenesta (born frå 5 år t.o.m. 10. klasse)


I tillegg arbeider også følgjande personar ved helsestasjonen:

 • Marianne Lundervik Bøthun, helsestasjonslege, 10% stilling. Arbeidsdag torsdag i oddetalsveker. Tlf. 56589100.   



Helsestasjons- og skulehelsetenesta er ei lovpålagt teneste heimla i Lov om kommunale helse- og omsorgstenester.

 
 
  
 
Validator
Levert av ACOS AS
Tyssevegen 217, 5650 Tysse (orgnr. 964968985)      Ansvarlig redaktør Charlotte Hageberg      Webredaktør Jan Erik Boge
Login for redigering