Skip Navigation LinksSamnanger helsetun > Helsestasjon > Tilsette ved helsestasjonen

Tilsette ved helsestasjonen

Helsestasjonen er å finna på Helsetunet på Haga. Telefonnummer 56589105.


Helsestasjonen for ungdom har ikkje lenger fast opningstid
(Nyheitssak lagt ut 22.11.2020)
Helsestasjon for ungdom har ikkje lenger fast opningstid. Tilbodet for ungdom mellom 13 og 20 år består framleis, men ein bestiller time på førehand på telefon 48 99 70 02. Ta gjerne kontakt om det er noko  -  både små og store ting. 
Meir informasjon om helsestasjonen for ungdom


Redusert drift ved helsestasjonen i perioden 22.06.2020 - 16.08.2020
I denne perioden vert det redusert drift ved helsestasjonen, grunna ferieavvikling. 
Les heile saka her.  


Tilbodet i helsestasjonen, skulehelsetenesta og helsestasjon for ungdom skal no gjenopprettast til normal aktivitet
(Nyheitssak lagt ut 20.04.2020).  
Les heile saka her


Redusert drift helsestasjon og skulehelseteneste
(Nyheitssak lagt ut 16.03.2020)
På grunn av koronavirusutbrotet i Noreg, er det innført redusert drift på helsestasjonen og skulehelsetenesta.

Kommunen har fått instruksar frå Helsedirektoratet om å prioritera spedbarnskontrollar og oppfølging av nyfødde, samt vaksinasjon i barnevaksinasjonsprogrammet. Alle andre avtalar med helsejukepleiarane må utsetjast til koronaepidemien er meir under kontroll.

Ved behov for råd, rettleiing eller samtale utover dette kan de ta kontakt med helsestasjonen på 56589105 eller 48997002 (onsdag til fredag). Ta ellers kontakt på mail. Dette gjeld både foreldre, born og ungdom.


Facebook-side for helsestasjonenHelsestasjon for ungdom (Nyheitssak lagt ut 11.11.2019):  
Helsestasjon for ungdom startar opp på Helsetunet 21.11.2019. Dette er eit tilbod til ungdom i aldergruppa 13 til 20 år. Opningstider vert torsdagar i oddetalsveker, kl. 15.00-17.00. 

 
Det er to helsesjukepleiarar på helsetunet:
 
 • Kari Anne Tolås Boge (leiande helsesjukepleiar), 80% stilling. Arbeidsdagar måndag, tysdag, onsdag og torsdag.
  • Mobil tlf: 48 89 32 12
  • Ansvar: Helsestasjonen (barn frå 0 t.o.m. 4 år), flyktningar, administrasjon
 • Maria Kristina Stokka, helsesjukepleiar, 55 % stilling. Arbeidsdagar torsdag, onsdagar i partalsveke og fredag.
  • Mobil tlf: 48 99 70 02
  • Ansvar: helsestasjon for ungdom (HFU), og skulehelsetenesta, Samnanger barneskule og Samnanger ungdomsskule. Opningstid for HFU vil me koma tilbake til utover hausten.

I tillegg arbeider også følgjande personar ved helsestasjonen:

 • Marianne Lundervik Bøthun, helsestasjonslege, 10% stilling. Arbeidsdag torsdag i oddetalsveker. Tlf. 56589100.   Helsestasjons- og skulehelsetenesta er ei lovpålagt teneste heimla i Lov om kommunale helse- og omsorgstenester.

 
 
  
 
Validator
Levert av ACOS AS
Tyssevegen 217, 5650 Tysse (orgnr. 964968985)      Ansvarlig redaktør Ingebjørg Vamråk      Webredaktør Jan Erik Boge
Login for redigering