Skip Navigation LinksSamnanger helsetun > Jordmorteneste > Innhaldet i tenesta

Innhaldet i tenesta

Tenesta er gratis. Nedanfor følgjer nærmare informasjon om innhaldet i jordmortenesta. 

Svangerskapskontrollar

  • oppfølging av normale svangerskap, fødsel og barseltid
  • førebuing til fødsel og barseltid
  • diagnostisere avvik
  • tilvisa til fastlege, 2.linetenesta
 
Heimebesøk i svangerskapet  -  i særskilde høve

 
Ammeførebuing

 
Heimebesøk etter fødsel i samarbeid med helsesøster


Barselkonsultasjon/samtale etter behov


Samtale forut for graviditet
  • dette gjeld dei som opplever fødselsangst, eller som har ei tidlegare traumatisk føsdselsoppleving bak seg, og treng ein samtale før svangerskapet.

Prevensjonsrettleiing 


Samarbeid tverrfagleg og tverretatleg
  • samarbeid i primærhelsetenesta med fastlegar, helsesøster, fysioterapeut, flyktningekontor, sosialkontor, barnevern, trygdekontor
  • samarbeid i 2.linetenesta med fødeavdeling, poliklinikk
 

 

Validator
Levert av ACOS AS
Tyssevegen 217, 5650 Tysse (orgnr. 964968985)      Ansvarlig redaktør Ingebjørg Vamråk      Webredaktør Jan Erik Boge
Login for redigering