Omsorgsmodell

I fylgje Nasjonale retningsliner for svangerskapsomsorga kan den gravide sjølv velja kven ho vil gå til svangerskapsomsorg hos i primærhelsetenesta, så lenge svangerskapet er normalt.

  • Berre hos jordmor 
  • Berre hos lege
  • Kombinasjon jordmor/lege
 

 

Validator
Levert av ACOS AS
Tyssevegen 217, 5650 Tysse (orgnr. 964968985)      Ansvarlig redaktør Ingebjørg Vamråk      Webredaktør Jan Erik Boge
Login for redigering