Val av fødestad

I følgje Lov om pasientrettar kan den gravide fritt velje fødestad dersom svangerskapet er normalt.