Samnanger helsetun

Nyheiter

Her vert det lagt ut aktuelle nyheitssaker frå Samnanger helsetun.  

Helsestasjonen er ubemanna 22.-24. oktober
 
Sjå meir informasjon finn du her.
 
 
Minner om gratis HPV-vaksine til kvinner født 1991 og seinare
Frå hausten 2016 fekk alle kvinner født 1991 og seinare tilbod om gratis vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine). Denne vaksineringa pågår framleis. For å vera med på vaksineringsprogrammet må ein ha starta innan utgangen av 2018.
 
Meir informasjon finn du her. 
 
 

Influensavaksinering startar måndag 30. oktober 2017
Legekontoret startar med influensavaksinering frå måndag 30. oktober 2017. Vaksine mot sesonginfluensa vert tilrådd til alle personar over 65 år og til personar med sjukdomar/tilstandar som gjer at dei ikkje toler influensasjukdom så godt. 
 
Meir informasjon finn du her
 
 

Har du ein sjeldan sjukdom eller alvorleg allergi? Då kan du be fastlegen din leggja dette inn i kjernejournalen din. 
Våren 2015 fekk alle innbyggjarane i Hordaland ein kjernejournal. Denne elektroniske tenesta samlar helseopplysningar som er spesielt viktige dersom du får behov for akutt hjelp og får behandling ein stad du ikkje har vore før. Har du alvorlege sjukdomar eller allergiar, kan du snakka med fastlegen din og be han/ho om å leggja dette inn i kjernejournalen din.
 

Meir informasjon finn du her.


 

Innføring av landsdekkande legevaktnummer 1. september 2015

Frå 1. september 2015 vert det innført eit landsdekkande legevaktnummer i Norge. Nummeret vert 116117 (hundreogseksten-hundreogsytten) og vil gjelda uansett kvar i landet du er. 
 
Meir informasjon finn du her


Endra reglar for utsteding av helseerklæring for offshorearbeidarar
Frå 01.01.2014 er det berre legar med særskilt sertifisering ("petroleumslegar") som kan utsteda helserklæring for offshorearbeidarar. Ingen av legane ved Samnanger helsetun har førebels slik sertifisering.

Fylkesmannen i Rogaland har utarbeidd oversikt over legar som har gyldig sertifisering, sjå lenke nedanfor.
 
 
 
 
Validator
Levert av ACOS AS
Tyssevegen 217, 5650 Tysse (orgnr. 964968985)      Ansvarlig redaktør Charlotte Hageberg      Webredaktør Jan Erik Boge
Login for redigering