Byte av fastlege

Om ein vil byte fastlege, få opplysningar om kven som er fastlegen din, eller melda seg ut av eller inn i fastlegeordninga, skal dette primært gjerast på internett:

Alternativt kan ein ringja Helsenorge.no på telefon 23 32 70 00. 

 

Opplysingar om kva legar som har plass til nye pasientar på fastlegelista
 

Diverse informasjon om fastlegeordningen finn du på helsenorge.no
 
Artiklar