Influensavaksine 2018

Legekontoret startar infulensavaksinering frå måndag 29. oktober 2018

 

Vaksine mot sesonginfluensa blir tilrådd alle over 65 år og til personar med sjukdommar/tilstandar som gjer at dei ikkje toler influensasjukdom så godt. Det er vist at vaksinasjon reduserer risikoen for komplikasjonar som lungebetennelse, forverring av kroniske grunnsjukdommar og varig svekka helse. I tillegg er vaksinerte over 65 år mindre utsette for hjarteinfarkt og hjerneslag i influensasesongen enn dei som ikkje er vaksinerte.
 

 

Vaksine mot sesonginfluensa blir særleg tilrådd:

 • Alle frå fylte 65 år
 • Bebuarar i omsorgsbustad og sjukeheim
 • Gravide etter 12. svangerskapsveke. Gravide i 1. trimester med annan tilleggsrisiko skal også få tilbod om influensavaksine
 • Born og vaksne med:
  • diabetes type 1 og 2
  • kronisk lungesjukdom, hjarte- og karsjukdom, leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sjukdom eller skade
  • nedsett immunforsvar
  • svært alvorleg fedme (KMI over 40)
  • annan alvorleg eller kronisk sjukdom der influensa utgjer alvorleg helserisiko, etter individuell vurdering av lege
 • Husstandskontaktar til personar med nedsett immunforsvar
 • Svinerøktarar og andre som har regelmessig kontakt med levande grisar

Vend deg på legekontoret alle dagar frå måndag 29. oktober i tida 0900-1500. Du treng ikkje bestilla time. Vaksinen vert sett av helsesekretær, og kostar kr 50,-. Observasjonstid på legekontoret etter vaksinering: minst 20 minutt.

 

Om du ikkje tilhøyrer risikogruppa over, kan du likevel få vaksine mot sesonginfluensa. Du må då først skaffa deg resept, hente vaksinen på apoteket, og så koma på legekontoret for å få den sett. Vaksineprisen på apoteket er noko høgare.

 

Om du tilhøyrer ein av risikogruppene over, og ikkje har fått vaksine mot lungebetennelse dei siste 10 åra, anbefalast det at denne vert sett samstundes med influensavaksinen. Denne vaksinen kostar kr 300,-.

 

I tillegg til å betale for vaksinen(e), vil det koste kr. 125,- å få sett vaksinen. Om du får sett vaksinen i samband med konsultasjon, vil det koste kr. 75,-.

 

For meir informasjon, ring legekontoret på tlf 56589100 eller sjå www.samnanger.kommune.no

 

Harald Ramm Salbu

smittevernlege

 

 

Validator
Levert av ACOS AS
Tyssevegen 217, 5650 Tysse (orgnr. 964968985)      Ansvarlig redaktør Ingebjørg Vamråk      Webredaktør Jan Erik Boge
Login for redigering