Legevakt

Nasjonalt legevaktnummer
Det vart 01.09.2015 innført eit felles, landsdekkande telefonnummer til legevakta i alle kommunar i Norge. Nummeret er 116 117. Meir informasjon om dette finn du her

Legevaktordninga i Samnanger
Det er felles legevaktordning for Os og Samnanger kommune.

Kart
Klikk her for kart som viser kvar legevakta er lokalisert.

Om legevakta
Legevakta er lokalisert i Bjørnafjorden kommune sitt beredskapsbygg (brannstasjon) på Moberg på Os. Adressa er Mobergsbakken 111.

Ta til venstre i rundkøyringa på Osøyro dersom du kjem køyrande frå Samnanger. Køyr opp Mobergsbakken, og du vil då sjå legevakta/brannstasjonen på toppen av bakken.

Legevakta er bemanna frå kl. 16.00 til kl. 08.00 på kvardagar og heile døgnet på laur-/søn-/høgtidsdagar. Telefonnummeret til legevakta er 116 117. Dette er eit nytt landsdekkande telefonnummer for alle legevakter i Norge. For å få best mogleg vurdering og sørvis, må du oppgje følgjande når du ringjer:

  • Namn
  • Fødselsdato
  • Kva henvendinga gjeld
  • Telefonnummer.


Dei som betjenar telefonen på legevaktsentralen silar ut dei som kjem med problem som skal handterast i kontoropningstida på legekontoret, som resepttingingar, sjukemeldingar og andre ting som ikkje er aktutte. Henvendelsar som ikkje kan venta, vert formidla vidare til vaktlegen.

Pasientar skal koma til legevakta på Os etter avtale med vaktlegen. På legevaktsentralen har me naudsynt utstyr til å gjera gode undersøkingar, dette har me ikkje om me ser pasienten i heimen. Det er difor langt å foretrekkja også for pasienten å koma til legevaktsentralen, sjølv om ein del oppfattar det som meir tungvint. Det kan likevel gjerast unnatak dersom det av medisinske grunnar er vanskeleg for pasienten å koma til legevaktsentralen.

Legehjelp på dagtid på kvardagar
På dagtid på kvardagar (kl. 08.00 - 16.00) skal ein normalt bruka eigen fastlege ved behov for legehjelp. Har du ikkje fastlege i Samnanger eller kringliggjande kommunar, kan du kontakta legekontoret ved Samnanger helsetun på dagtid for naudsynt hjelp.

  • Telefonnummeret til Samnanger helsetun er 56589100. Ring dette nummeret for vanlege henvendelsar som ikkje hastar (klikk her for informasjon om telefontider).
  • Ved behov for øyeblikkeleg hjelp på dagtid, ring 116117 (same nummeret som legevakttelefonen).  


Ved livstrugande tilstander
Ved livstrugande tilstander skal ein ringja medisinsk nødtelefon 113

Validator
Levert av ACOS AS
Tyssevegen 217, 5650 Tysse (orgnr. 964968985)      Ansvarlig redaktør Ingebjørg Vamråk      Webredaktør Jan Erik Boge
Login for redigering