Skip Navigation LinksSamnanger helsetun > Samnanger legekontor > Sjuke born og barnehage

Sjuke born og barnehage

Når kan borna gå i barnehage, til dagmamma eller på skulen i samband med sjukdom? 

Statens institutt for folkehelse (Folkehelsa) har gitt tilrådingar om dette for ei rekke sjukdomar. Tilrådingane gjeld av omsyn til faren for å smitta andre, men også med tanke på forverring av eigen sjukdom og faren for komplikasjonar.

Generelt for alle sjukdomar:
 • Borna bør halda seg heima dersom dei har feber 38,0 eller høgare, målt med termometer i endetarm. 
 • Borna bør også halda seg heime dersom dei har svekka allmenntilstand. Det vil seia dersom dei er uopplagde, slappe og virkar sjuke. 


Spesifikke sjukdomstilstandar
Nedanfor finn du informasjon om diverse spesifikke sjukdomstilstandar. 

Brennkopper
Barna skal behandles og holdes hjemme til hudsårene er under kontroll. I praksis vil det i de fleste tilfeller si at barna kan gå i barnehage etter at brennkoppene er behandlet med antibiotika-salve eller tilsvarende i minst ett døgn.
 
Diare
 • Avhenger av hva som er årsaken til diaré-plagene 
 • Vil også variere med barnets alder, om det har kontroll på avføringen eller ikke 
 • Vurderingen er individuell fra barn til barn, snakk eventuelt med legen din om dette 
 • Ved en uskyldig infeksjon "som går" blant barn kan barna gå i barnehage så snart allmenntilstanden tillater det 
 
Forkjølelse
 • Ingen spesielle restriksjoner for å være i barnehage eller hos dagmamma 
 • Bør være hjemme ved feber eller redusert allmenntilstand 
 
Femte barnesykdom
 • Kalles også erytema infektiosum 
 • Barna kan gå i barnehage når de er feberfri selv om de fortsatt har utslett 
 
Fjerde barnesykdom
 • Kalles også tredagers feber eller exanthema subitum 
Halsbetennelse
 • Ingen restriksjoner, utover de vanlige forholdsregler, dersom det ikke er streptokokk-infeksjon (se under).
Hodelus
 • Barn kan gå i barnhage dagen etter at behandlingen er startet.
 
Hånd-fot-munn sykdom
 • Barna kan gå i barnehage når allmenntilstanden tillater det selv om de fortsatt har utslett 
 
Influensa
 • Det tar 1-2 dager fra smitte til symptomene begynner og barnet er smittebærer 2-5 dager etter symptomene startet. Kan da gå i barnehage hvis god allmenntilstand og feberfri. 
Kikhoste
 • Vanlig regel er at barna kan gå i barnehage 5 dager etter at behandling med antibiotika er startet 
Kusma
 • Bør holde seg hjemme så lenger det er synlig hevelse av spyttkjertel. Vanligvis kan barna gå i barnehage ca. 9 dager etter at hevelsen startet 
Lungebetennelse
 • Allmenntilstand og feber er avgjørende. Når allmenntilstanden er tilfredsstillende og barnet ikke har feber over 38,0 kan de gå i barnehage 
 
Mark eller ormesykdom
 • Kan gå i barnehage dagen etter at behandlingen er startet 
Meslinger
 • Dette bør avtales i forbindelse med lege på grunn av faren for smitte til andre. Vanligvis kan barna gå i barnehage 4 dager etter at utslettet brøt ut.
Mollusker
 • Faren for smitte mellom individer er bagatellmessig, og det er derfor ingen begrensninger for å gå i barnehage eller til dagmamma.
Ringorm
 • Kan gå i barnehage dagen etter at behandling er startet 
Røde hunder
 • Dette bør avtales i forbindelse med lege på grunn av faren for smitte til andre. Vanligvis kan man gå i barnehage fra 1 uke etter at utslettet brøt ut.
Skabb
 • Kan gå i barnehage, på skole eller delta i vanlige aktiviteter dagen etter at behandling er startet 
Skarlagensfeber
 • Barna er smittefri når de har brukt penicillin i minimum ett døgn, og kan gå i barnehage dersom allmenntilstanden tillater det og temperaturen ikke er over 38 grader 
Streptokokk halsbetennelse
 • Barna kan gå i barnehage når de har brukt penicillin i minst ett døgn dersom de ikke har feber over 38 grader eller svekket allmenntilstand. 
Vannkopper
 • Barna bør holde seg hjemme til alle deler av utslettet er tørket inn, det vil si at alle vannkoppene er omdannet til tørre skorper. 
 
Vorter
 • Ingen begrensninger for barnehage. Smitter i praksis ikke fra person til person.
Ørebetennelse
 • Smitter ikke, derfor ingen begrensninger. Feber eller allmenntilstand er avgjørende 
Øyekatarr
 • Øyekatarr forårsakes enten av virus eller bakterier. Begge typer infeksjon er vanlig hos barn med forkjølelse.
 • Ved virusinfeksjoner i øyet har det ingen hensikt med behandling. Ved bakterieinfeksjon kan behandling muligens forkorte forløpet noe.
 • En eventuell smittefare er opphørt dagen etter at behandling ble startet selv om det fortsatt er verk i øyekroken. Ved virusinfeksjon i øyet kan barna gå i barnehage uten at det brukes medisiner.
Urinveisinfeksjoner
 • Smitter ikke fra person til person. Allmenntilstand og eventuelt feber er avgjørende 
 
Validator
Levert av ACOS AS
Tyssevegen 217, 5650 Tysse (orgnr. 964968985)      Ansvarlig redaktør Ingebjørg Vamråk      Webredaktør Jan Erik Boge
Login for redigering