HeimNyheiterArbeid på vassleidningar

Arbeid på vassleidningar

Det vert arbeid på vassleidningane i området Lønnebakken/Steinsland/Bjørkhaugen i veke 16.
Arbeid vil vara frå måndag til fredag frå kl 20:00 og pågå til omlag 06:00.Vatnet kan verta vekke i dette tidsrommet. Om du opplever farge på vatnet, spyl ut på lågaste punkt i huset. Dette kan ta noko tid. 


Sist oppdatert: 20.04.2022
Publisert: 20.04.2022