HeimNyheiterArbeid på vegen til Kvitingen

Arbeid på vegen til Kvitingen

Reparasjon av terrengmur på Langeland
Publisert: 13.06.2022
Sist endra: 13.06.2022

Terrengmur på Langeland er i so dårleg stand at den må plukkast ned og murast oppatt.
Arbeidet er planlagt å starta måndag 20. juni, og vil venteleg pågå i to veker.
Vegen vert stengd i tidsommet mellom 07:00 - 18:00.
Men gjennomkjøyring mellom kl. 11:00 og kl. 12:00 og mellom kl. 15:30 og kl. 16:00

Buss i rute (skulebuss) får passera.
Særleg einskildtransportar kan unntaksvis også passera, etter avtale med stedsansvarleg.

Mindre kjøretøy kan kjøyra om Hagabakkane/Tveit når vegen er stengd.