HeimNyheiterBarnehageplass 2021-2022, hovudopptak

Barnehageplass 2021-2022, hovudopptak

Frå 09.08.2021 er det ledige plassar i barnehagane i kommuen: 

  • Vassloppa barnehage (0-6 år)
  • Dråpeslottet barnehage (0-6 år)
  • Aadland gards- og friluftsbarnehage (0-6 år)


Me har samordna opptak. Barn som har plass, treng ikkje søkja for å halda på plassen. Dersom det er ønske om endra tilbod, eller de står på venteliste, må ny søknad sendast.

For meir informasjon og elektronisk søknadsskjema, sjå:

 

Søknadsfrist: 01.03.2021.


Sist oppdatert: 21.01.2021
Publisert: 21.01.2021