HeimNyheiterBarnehageplass 2023-2024 - Hovudopptak

Barnehageplass 2023-2024 - Hovudopptak

Frå 8. august er det ledig plass i barnehagane i kommunen.

  • Vassloppa barnehage (0-6 år)
  • Dråpeslottet barnehage (0-6 år)
  • Aadland gards- og friluftsbarnehage AS (0-6 år)

Me har samla opptak.
Barn som har plass, treng ikkje søkja for å halda på plassen.
Dersom det er ønske om å endra tilbod eller stå på venteliste, må ny søknad sendast.

Informasjon om barnehagane

Trykk her for informasjon om barnehagane i kommunen. 

Meir informasjon og søknadsskjema

Trykk her for meir informasjon og søknadsskjema.  

Søknad skal sendast gjennom Vigilo.

Det er viktig at søknadsskjemaet vert nøyaktig fylt ut.


Sist oppdatert: 03.02.2023
Publisert: 02.02.2023