HeimNyheiterBli bøsseberar for TV-aksjonen NRK 2023

Bli bøsseberar for TV-aksjonen NRK 2023

TV-aksjonen NRK 2023 går til Redd Barna sitt arbeid for å hjelpa barn ramma av krig og konflikt.
Saman kan me gje over 100 000 barn høve til å leika, læra og leva i fred.

Sjølve aksjonsdagen 23. oktober er det oppmøte i biblioteket på Bjørkheim kl. 15.45.
Aksjonen startar kl. 16.00 og vil vara i om lag 2 timar.

Vil du vera med å gå årets viktigaste søndagstur?
Registrer deg på www.tvaksjonen.no eller ta kontakt med kulturkontoret.


Sist oppdatert: 06.10.2023
Publisert: 03.10.2023