HeimNyheiterBruk hjelm når du sykler

Bruk hjelm når du sykler

 

  • Riktig bruk av en god sykkelhjelm er det beste du kan gjera for å ta vare på deg sjølv når du syklar. Ein god sykkelhjelm er både lett å finna og lett å halde i god stand – og heldt deg beskytta mot den vanlegaste og mest alvorlege sykkelskaden.
  • Opp mot 80 prosent av alvorlige skadar syklistar opplever skuldast smell og støt mot hovudet. Bruk av sykkelhjelm er dermed den beste beskyttelsen du har som syklist.
  • I ein undersøkelse gjennomført av YouGov for Trygg Trafikk opplyser 34 % at dei sjelden eller aldri bruker hjelm. Kommunen kan og bør påverka sine tilsette til å gå framfor som gode rollemodellar.

 

Meir informasjon knytta til sykkelhjelm kan dykk finna her.

 

Samnanger kommune er vorte godkjent av Trygg Trafikk som Trafikksikker kommune.
Kvar månad sett me fokus på ulike tema i informasjonsarbeidet til innbyggarar og tilsette. I juni er fokuset på bruk av hjelm!


Sist oppdatert: 31.05.2024
Publisert: 31.05.2024