HeimNyheiterDagsturhytta

Dagsturhytta

Publisert: 23.12.2021
Sist endra: 23.12.2021

Det er kome inn ein melding frå ein innbyggjar om at det er litt problem med ovnen på Dagsturhytta.
Det er pga tida me er inne i no ikkje mogelegheit til å få sjekka opp i det på noverande tidspunkt.
Men me skal få sett på det so snart rå er.
Dagsturhytta er elles open som vanleg.