HeimNyheiterDataangrep mot Norkart

Dataangrep mot Norkart

Norkart AS, ein av kommunen sine fagsystemleverandørar, har hatt innbrot i søketenesta si.
Publisert: 11.05.2022
Sist endra: 11.05.2022

Norkart AS er leverandør av IT-system for kart- og eigedomsinformasjon. Innbrotet vart avdekka 05.05.2022 kl. 13.12 og sårbarheita vart stengd kl. 13.29. Sårbarheita skuldast feil i brannmuren, noko som gav uautorisert tilgang for uvedkomande. Uvedkomande kan dermed sitja på informasjon om innbyggjarar. 

Informasjon som namn, adresse og fødselsnummer for tidligare og eksisterande eigarar samt festarar og eigarar av burettar er berørt. Personar med fortrulege adresser og/eller skjerma bygg er ikkje omfatta av hendinga. 

Norkart AS minnar om Datatilsynet sine råd for å unngå misbruk av personopplysningar, som du finn på: https://www.datatilsynet.no/personvern-pa-ulike-omrader/internett-og-apper/id-tyveri/oppdage-forebygge/

 

Meir informasjon

Pressemelding frå Norkart AS