HeimNyheiterDigitalt høyringsmøte - NOA/Krafla, søknad om konsesjon

Digitalt høyringsmøte - NOA/Krafla, søknad om konsesjon

Aker BP og Equinor har søkt NVE om konsesjon for bygging og drift av nytt landstraumanlegg frå Samnanger transformatorstasjon til oljefelta NOA og Krafla i Nordsjøen. Sjå vår kunngjering av høyringa her:

https://www.samnanger.kommune.no/aktuelt/nyheiter/hoyring-av-soknad-om-konsesjon/ 

 

Torsdag 6. januar held NVE eit ope digitalt folkemøte. Direktelink til møtet er å finna på NVE si høyringsside om søknaden:

https://www.nve.no/konsesjon/konsesjonssaker/konsesjonssak?id=7513&type=A


Sist oppdatert: 06.01.2022
Publisert: 06.01.2022