HeimNyheiterEkstra sosialstønad

Ekstra sosialstønad

I desember 2022 blir det ei utbetaling av ekstra sosialstønad for sosialhjelpsmottakarar, på bakgrunn av budsjettforlik i Stortinget.
Publisert: 20.12.2022
Sist endra: 21.12.2022

Bakgrunnen for utbetalinga er budsjettforlik i Stortinget om utbetaling av ekstra sosialstønad i desember 2022. Nærmare informasjon om innhaldet i budsjettforliket går fram i brev frå Arbeids- og inkluderingsdepartementet datert 16.12.2022.   

NAV Samnanger vil med dette informera om at for sosialhjelpsmottakarar i Samnanger vil stønaden vera på konto seinast torsdag 22.12.2022.