HeimNyheiterEndring i kommunale gebyr

Endring i kommunale gebyr

Feie- og tilsynsgebyr.

Skatteetaten har no i februar 2024 bestemt at dette gebyret ikkje lenger skal fakturerast med meirverdiavgift.
Kommunen vil korrigere gebyret frå 01.01.24.
Sjå gebyrregulativet for informasjon om ny pris.

 

Gebyr som gjeld vatn og avløp.

Kommunestyret vedtok i desember 2023 gebyrauka på 20 % på vatn og 45 % på avløp.
I februar har dei fatta nytt vedtak der prisauken i 2024 skal vere på 5 %.
Denne endringa vert fordelt på perioden april – desember 2024.
Sjå gebyrregulativet for informasjon om nye prisar.


Sist oppdatert: 02.04.2024
Publisert: 02.04.2024