HeimNyheiterFramskunda tidspunkt for vaksinedose 2

Framskunda tidspunkt for vaksinedose 2

Som følgje av tilgong på rikeleg med vaksinedosar, tilbyr kommunen no  vaksinedose 2 på eit tidlegare tidspunkt enn tidlegare planlagt.
Publisert: 28.07.2021
Sist endra: 12.08.2021

Samnanger har tilgang på rikeleg med vaksinedosar. Me tilbyr difor vaksinedose 2 på eit tidlegare tidspunkt enn etter dei ordinære12 vekene. 

Kommunen vil prøva å ringja opp dei det gjeld. Men me ber også om at du som har fått dose 1 for meir enn 21 dagar sidan sjølv tek kontakt på koronatelefonen eller vaksinetelefonen. Du kan også senda sms til vaksinetelefonen (48997002) alle dager heile døgeret. 

Forslag til tekst: Ynskjer framskunda vaksinedose 2 + namn + fødselsdato

Du vert så kontakta av vaksineteamet.