HeimNyheiterFrivillige organisasjonar kan søke tilskot til integrering av flyktningar frå Ukraina

Frivillige organisasjonar kan søke tilskot til integrering av flyktningar frå Ukraina

Frivillige organisasjonar som ønsker å bidra til inkludering og integrering av flykntingar frå Ukraina, kan no søke Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) om tilskot. Det vert lyst ut kr 45 millionar til inkluderiande aktivitetar og språktrening. 

Les meir om tilskotsordninga og korleis du kan søka her. 


Sist oppdatert: 09.05.2022
Publisert: 09.05.2022