HeimNyheiterHagabakkane stengt for gjennomkøyring

Hagabakkane stengt for gjennomkøyring

Av omsyn til tryggleiken for dei som arbeider på anlegget må me stengja vegen frå Hagabakkane 63 til idrettsanlegget.
Det vert inga gjennomkøyring her fram til påske.
Me opnar igjen så fort me kan.
Omkøyring via Frøland og Tveit.

Den gamle vegen ligg på jord og må masseutskiftast. Rekkverket står i jord og vil verta tatt ned frå garasjen i svingen og opp til bekken. Når tunge anleggsmaskiner skal inn og arbeida med utviding av vegen, må vegen maskinene står på vera trygg.

Hylland AS, anleggsleiar Vidar Rykkje, 900 50 061.
Samnanger kommune, Tone Tysseland Holmefjord, 900 69 447


Sist oppdatert: 02.02.2023
Publisert: 02.02.2023