HeimNyheiterHøyring frå NVE

Høyring frå NVE

NVE har motteke søknad frå BKK Produksjon AS om å få endra manøvreringsreglementet for Øvsta og Nedsta Dukavatnet. Dei ynskjer å senka høgste regulerte vasstand (HRV) i begge vasskraftmagasina med høvesvis 1,7 meter og 1,6 meter. 

All dokumentasjon frå NVE er å finna på følgjande lenkje:

https://www.nve.no/konsesjon/konsesjonssaker/konsesjonssak?id=8654&type=V-1

 

Høyringsfristen er 19. november 2021, og uttalen skal sendast til NVE.


Sist oppdatert: 22.10.2021
Publisert: 22.10.2021