HeimNyheiterInnspelsmøte om plassering av fleirbruks-/idrettshall 07.02.22

Innspelsmøte om plassering av fleirbruks-/idrettshall 07.02.22

Samnanger kommune ønskjer å invitere til innspelsmøte om alternative plasseringar for fleirbruks-/idrettshall i kommunen.

 

Møtet vert inndelt i tre bolkar:

  • Informasjon om status og alternative plasseringar ved prosjektleiar
  • Ole Johnny Sølberg frå ABO Plan & Arkitektur
  • Innspel frå møtedeltakarar til plassering av hallen
  • Innspel frå møtedeltakarar om kva hallen skal innehalda

 

Grunna koronasituasjonen vert det lagt opp til digitalt møte. Kvar einskild melder seg på ved å senda mail til ole-johnny@abo-ark.no. I forkant av møte vil du få tilsendt ein epost med møteinvitasjon.

 

Dersom du ikkje har høve til å delta digitalt, er det høve til å møta fysisk i biblioteket (same dato og tid som for digitalt møte). For å melde deg på ring prosjektleiar på mobil 41 04 75 22.

 

Dato           07.02.22
Tid             18.00-20.00
Møteplass  Digitalt (fysisk oppmøte i biblioteket)

 

Me håper flest mogleg har høve til å delta. Vel møtt!


Sist oppdatert: 19.01.2022
Publisert: 19.01.2022