HeimNyheiterKompensasjonsordning for lokale verksemder

Kompensasjonsordning for lokale verksemder

Ordning for verksemder som er avhengige av turisme frå land utanfor EØS-området. Søknadsfrist 18.11.2021.
Publisert: 04.11.2021
Sist endra: 04.11.2021

Samnanger kommune vart i oktober 2021 tildelt 1 172 000 kroner til vidarefordeling til lokale verksemder, som kompensasjonstilskot. Ordninga skal medverka til å oppretthalda arbeidsplassar og viktig kompetanse i verksemder som er avhengige av turisme frå land utanfor EØS-området, og derfor framleis ramma av koronapandemien. 

Trykk her for meir informasjon