HeimNyheiterKonferanse om bustadutvikling

Konferanse om bustadutvikling

Kommunen inviterer til dialogkonferanse på Bjørkheim tysdag 22.11.2022 om bustadutvikling i Samnanger.
Publisert: 17.11.2022
Sist endra: 18.11.2022

Samnanger kommune inviterer til dialogkonferanse om bustadutvikling i kommunen. Konferansen blir arrangert på biblioteket på Bjørkheim kl. 12.00–14.00. 

Kommunen ønskjer saman med næringslivet/utbyggarar å finna løysingar for behovet for bustader i Samnanger i åra som kjem.

Konferansen er primært for næringsdrivande i Samnanger og regionale aktørar, men også andre som har interesse for bustadutvikling i Samnanger er hjarteleg velkomne.

Det er ikkje påmelding til konferansen. For dei som ikkje har moglegheit til å delta fysisk på konferansen, vil det vera mogleg å delta digitalt via Teams. 

Trykk her for Teams-lenke til møtet

Trykk her for å lasta ned invitasjon til dialogkonferansen