HeimNyheiterKompensasjonsordning for lokale verksemder

Kompensasjonsordning for lokale verksemder

Ordning for å avhjelpa verksemder som er særleg ramma av nasjonale eller lokale smitteverntiltak. Søknadsfrist 27.05.2021.
Publisert: 09.05.2021
Sist endra: 21.05.2021