HeimNyheiterKulturprisen 2023

Kulturprisen 2023

Kvart fjerde år deler Samnanger ut ein kulturpris til einskildpersonar eller lag/organisasjonar i, eller med tilknyting til kommunen. Kulturprisen vert gjeven for særleg fortenestefull innsats for kulturlivet i kommunen eller for aktivt kulturarbeid over lengre tid.

Har du ein god kandidat du meiner fortener denne?
Grunngjeve, skriftleg framlegg til kandidatar skal sendast til Samnanger kommune innan 1. mai. Prisvinnaren får 10.000,-.

Prisen kan ikkje tildelast fleire gongar til same person/ lag/organisasjon for same gjeremål. Det er formannskapet som avgjer kven som får prisen.

Tidlegare tildelingar:
1994 –Else Marit Hovland og Samnanger sundagsskulelag
1995 –URD ungdomslag
1996 –Svein O. Aadland
1997 –Bjarne Hauge
1998 –Eilert og Anne Lise Tøsse
1999 –Sverre Riise
2000 –Haldis Reigstad
2001 –Odd Tveiterås
2002- Ingen tildeling
2003 –Nils Høgli
2004 –Ivar Bård Aadland
2006 –Samnanger idrettslag
2009 –Margun Lønnebakken
2011 –Tor Wold
2015 –Marit, Knut Inge, Linn Borgny og Benjamin Røen
2019 -Einar Dalseid og Vigleik Tysseland


Sist oppdatert: 21.03.2023
Publisert: 21.03.2023