HeimNyheiterKurs i feltkontroll av hjorteviltkjøtt i Bjørnafjorden

Kurs i feltkontroll av hjorteviltkjøtt i Bjørnafjorden

Skogkurs har utvikla bransjestandard og eit kursopplegg med tilslutning av Mattilsynet. Dette er eit endags teorikurs som blir arrangert over heile landet.

I samsvar med dei nye forskriftene, skal Mattilsynet vurdera og gi tilslutninga si til opplegget for opplæring av feltkontrollørar. Skogkurs har utvikla standard kursopplegg godkjent av Mattilsynet. Dette er eit endags teorikurs over 8 timar som går føre seg innandørs - med forelesingar, erfaringsutvekslingar og demonstrasjonar.

Kursprisen er sett til kr 2 400,- Inkludert i prisen er mat i kurstida og kursdokumentasjonen som er:

  • Bransjestandard for feltkontroll av hjorteviltkjøtt
  • Fagheftet "Feltkontroll av hjorteviltkjøtt" ( 62 sider)
  • 20 erklæringsblankettar med buntestrips
  • Samleliste for kontrollerte dyr

Ved slutten av kurset vil godkjend feltkontrollør få utdelt kursbevis.

For meir informasjon og påmelding trykk her


Sist oppdatert: 12.12.2023
Publisert: 12.12.2023