HeimNyheiterLa bilen stå om du skal drikke alkohol!

La bilen stå om du skal drikke alkohol!

Har du planar om å ta deg nokre glas med alkohol, bør du også planlegga for alternativ transport.

  • Sjølv om det kun er ein kort tur heim, må du la bilen stå! 
  • Du har også eit ansvar for å melde frå om du veit eller mistenker at nokon køyrer ruspåverka. #edrusjåfør
  • Køyring i ruspåverka tilstand er ein medverkande årsak til mange alvorlege ulykker på norske vegar.

Husk også at promillen kan sitte i dagen derpå.

Ver sikker på at du er i stand til å køyre bil før du sett deg bak rattet.


Sist oppdatert: 12.12.2023
Publisert: 12.12.2023