HeimNyheiterMeirope bibliotek

Meirope bibliotek

Frå 16.12.2022 er det starta opp med meirope bibliotek på Bjørkheim.
Publisert: 21.12.2022
Sist endra: 03.01.2023

Meirope tyder at biblioteket er tilgjengeleg for deg til andre tider på døgeret enn i den betjente opningstida.
For å få denne tilgangen må du koma innom biblioteket i vanleg opningstid for å oppgradera lånekortet ditt.
Denne bruken av biblioteket byggjer på eit gjensidig tillitsforhold mellom brukar og bibliotek. Du har eit særleg ansvar for å fylgja retningslinene i kontrakten.

For meir informasjon trykk her eller kom innom biblioteket i betjent opningstid.