HeimNyheiterInformasjon frå teknisk drift

Informasjon frå teknisk drift

Me er igjen ved den kalde fina tida, og då er det viktig at alle som skal ferdast på og langs vegane også er godt førebudd.
Publisert: 22.12.2022
Sist endra: 03.01.2023

Anbefaler alle å bruka kommunen si heimesida aktivt. Der er det enkelt å melda inn feil. Det ligg og viktig informasjon om vintervedlikehald av kommunale vegar.
Det ligg god informasjon om korleis teknisk drift arbeidar og om kvar enkelt innbyggjar sitt ansvar.

Samnanger kommune sin brøyteberedskap byrjar 15 desember.
Om det kjem snø eller det vert glatt før denne tida, vert dette utført i vanleg arbeidstid.