HeimNyheiterFramlegg til planprogram for kommuneplanen sin samfunnsdel

Framlegg til planprogram for kommuneplanen sin samfunnsdel

Varsel om oppstart av planarbeid – høyring og offentleg ettersyn av planprogram for kommuneplanen sin samfunnsdel 2023–2035. Høyringsperioden er 22. juni – 4. august 2023.
Publisert: 21.06.2023
Sist endra: 21.06.2023