HeimNyheiterOppdatert smittestatus i Samnanger

Oppdatert smittestatus i Samnanger

Eit nytt smittetilfelle vart påvist i Samnanger 12.04.2021
Publisert: 12.04.2021
Sist endra: 12.04.2021

Det er så langt påvist totalt 10 smitta sidan mars 2020.

Smittesporing er gjennomført, og aktuelle kontaktar er sette i karantene og i evt. ventekarantene.

Smittevegen er kjend, situasjonen er oversiktleg og avklart, og ein forvantar ikkje ukontrollert smitte i Samnanger. 

Alle personar, grupper, arbeidsplassar mv, som treng å ta forholdsreglar er varsla.

Alle andre bør følga dei vanlege smittevernreglane.