HeimNyheiterOppdaterte vedtekter for Samnanger kommune sitt Kraft- og heimfallsfond

Oppdaterte vedtekter for Samnanger kommune sitt Kraft- og heimfallsfond

Et kraft- og heimfallsfond vert nytta for å tryggje at verdiar som tidlegare tilhøyrde samfunnet framleis blir teke vare på og brukt til å fremja samfunnsinteressa, og til å investere i lokale prosjekt og næringsutvikling.
Målet er å sikra at verdien av kraftproduksjon framleis tilhøyrer lokalsamfunnet.

Trykk her for oppdaterte vedtekter


Sist oppdatert: 03.07.2023
Publisert: 03.07.2023