HeimNyheiterOpphevar det ekstraordinære forbodet mot bruk av eld utandørs

Opphevar det ekstraordinære forbodet mot bruk av eld utandørs

På grunn av redusert brannfare i terrenget, blir det ekstraordinære forbodet oppheva fredag 23. juni 2023 kl. 12.00.
Publisert: 22.06.2023
Sist endra: 22.06.2023

Det vart 16. juni 2023 innført eit ekstraordinært forbod mot bruk av eld utandørs i kommunane Bergen, Osterøy, Vaksdal og Samnanger.

Klikk her for nyheitssak om innføringa av forbodet

Det ekstraordinære forbodet blir oppheva frå og med 23. juni 2023 kl. 12.00. Nedanfor følgjer pressemelding frå brannvesenet om dette. 

 

Pressemelding frå brannvesenet 22.06.2023: 

Opphever det ekstraordinære forbudet

På bakgrunn av redusert brannfare i terrenget, oppheves det ekstraordinære forbudet mot bruk av ild utendørs i Bergen, Osterøy, Vaksdal og Samnanger kommuner. Opphevelsen trer i kraft fredag 23. juni.

Det betyr at det fra fredag 23. juni kl. 12.00 igjen er lov å tenne ild eller grille på kommunenes tilrettelagte bål- og grillplasser, og også i offentlig tilgjengelige parker og friluftsområder, samt på tilrettelagte badeplasser, hvor ikke andre regler gjelder. Det er også lov å tenne sankthansbål.   

-  Vi fraråder likevel på det sterkeste å brenne bål eller grille dersom man ikke kan garantere for brannsikkerheten, sier brannsjef Janicke Larsen.

Regnet har dempet brannfaren

Nedbørsmengden som ha kommet siste døgn har dempet brannfaren i de øvre lagene i terrenget. Lenger nede i jordsmonnet er det imidlertid tørt, viser informasjonen fra meteorologisk institutt. Ifølge værmeldingen vil det igjen kunne bli gult farevarsel i våre kommuner, men dette er ikke nok til å opprettholde et ekstraordinært forbud. I neste uke er det varslet mer nedbør. 

- Vi gjør oppmerksom på at det likevel kan være store variasjoner innad i kommunene. Noen steder kan det ha kommet lite regn, som gjør at terrenget tørker fortere opp. Det er derfor viktig å ta hensyn til lokale forhold, sier brannsjefen.

Lov med sankthansbål

Nå kan man tenne sankthansbål så lenge det er i god avstand til bygninger, skogsområder, vegetasjon og annet brennbart materiale. Følg disse rådene for trygg bålbrenning på sankthans:

 • Ta hensyn til brannfare og vindforhold
 • Dersom du ikke eier grunnen selv, husk å skaffe tillatelse fra grunneier til å brenne bål
 • Det er alltid den som brenner bål som har ansvar for brannsikkerheten
 • Bålet må være i god avstand fra bygninger og vegetasjon
 • Ikke tenn ild på svaberg eller bart fjell, da dette gir varige skader på berget
 • Bålet skal bygges av rene treprodukter. Det er forbudt å brenne plast, bygningsmateriale og boss
 • Bålet må ikke være større enn at du har kontroll på det, og kan slokke det ved behov
 • Sørg for at barn holder god avstand til bålet
 • Ikke bruk bensin eller lignende til opptenning
 • Ha rikelig med slokkevann lett tilgjengelig
 • En edru, ansvarlig voksen skal sørge for at bålet slokkes helt før dere forlater stedet

 

Det generelle bålforbudet gjelder fortsatt

Fortsatt gjelder det generelle bålforbudet i eller i nærheten skog og annen utmark i perioden 15. april til 15. september. Det innebærer bruk av alle typer griller, stormkjøkken, bål, engangsgriller og bålpanner for å nevne noe.  Alle plikter dessuten å vise aktsomhet og opptre på en slik måte at brann ikke oppstår. Dette gjelder alle, hele tiden og over alt.

- Tusen takk til innbyggerne våre, som hørt på oss og respektert forbudet. Det setter vi stor pris på, sier brannsjef Janicke Larsen.