HeimNyheiterRegistrer deg for koronavaksine

Registrer deg for koronavaksine

Oppmoding til personar som er 65 år og eldre, 18-64 år med særleg høg risiko, og 55-64 år med underliggjande sjukdom/tilstand.
Publisert: 16.03.2021
Sist endra: 23.03.2021

Inntil vidare vil berre vaksinen frå PfizerBioNTech verte nytta i Samnanger. Vaksinen frå AstraZeneca er framleis sett på vent.

Denne veka avsluttar me vaksinering av gruppa frå 75 - 84 år. 

Me ber følgjande grupper om å registrera seg for vaksinering:   

 • Alle som er 65 år og eldre
 • 18 - 64 år med særleg høg risiko:
  • ​Organtransplantasjon
  • Immunsvikt
  • Hematologisk kreftsjukdom siste fem år
  • Annan aktiv kreftsjukdom, pågåande eller nyleg avslutta behandling mot kreft (spesielt immundempande behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)
  • Nevrologiske sjukdomar eller muskelsjukdomar som medfører nedsett hostekraft eller lungefunksjon (for eksempel Downs syndrom og ALS)
  • Kronisk nyresjukdom eller betydeleg nedsett nyrefunksjon
 • 55 - 64 år med underliggjande sjukdom/tilstand:
  • Kronisk leversjukdom eller betydeleg nedsett leverfunksjon
  • Immundempande behandling ved autoimmune sjukdommar
  • Diabetes
  • Kronisk lungesjukdom (anna enn velregulert astma)
  • Fedme med KMI over eller lik 35
  • Demens
  • Kronisk hjarte- og karsjukdommar (med untak av høgt blodtrykk)
  • Hjerneslag

Om du er i tvil om du tilhøyrer ei av gruppene over tek du kontakt med fastlegen din. 

Anna alvorleg og/eller sjukdom som ikkje er nemnd i lista over kan også gje auka risiko for alvorleg sjukdom og død av covid-19. Dette skal vurderast av pasienten sin fastlege. 

Trykk her for meir informasjon om koronavaksine