HeimNyheiterRegjeringa sine tilrådingar for påska

Regjeringa sine tilrådingar for påska

Koronasituasjonen  - Regjeringa sine anbefalingar for påska. (Covid  - The government's recommendations for Easter).
Publisert: 16.03.2021
Sist endra: 23.03.2021

Det er snart påskeferie. I samband med dette kom regjeringa 12.03.2021 med anbefalingar for korleis ferien kan gjennomførast på ein smittevernfagleg forsvarleg måte. 

(The Easter holidays are in just a few weeks’ time. The Norwegian government has announced a series of recommendations on how to enjoy the holidays in a Covid-safe manner.) 

Trykk her for informasjon på regjeringa sine nettsider. 

Press here for information in different languages (Polish, Somali, Russian, Urdu, Arabic, Tigrinja). 

Opptak frå regjeringa sin pressekonferanse 12.03.2021.

The Norwegian government's press conference 12/03/2021 in different languages (Polish, Somali, Russian, Urdu, Arabic, Tigrinja)