HeimNyheiterRøykvarslardagen 1. desember

Røykvarslardagen 1. desember

Røykvarslardagen 1. desember nærmar seg og me vil gjerne minne alle innbyggjarane på å byte batteri i røykvarslaren sin (eventuelt kjøpe nye røykvarslarar dersom dei er gamle). Bodskapen er: «Røykvarslarar reddar liv / eit lite byte til stor nytte».

Røykvarslarbatteri bør bytast minst ein gong i året. Ved brann handlar det om minutt og sekund, og røykvarslaren reddar liv! Den varslar tidleg om at ein brann er under utvikling, slik at du kan kome deg ut i tide.
Alle bustadar skal ha minst éin godkjend røykvarslar eller brannalarmanlegg. Det skal vere minst ein røykvarslar i kvar etasje og den skal kunne høyrast på alle soverom og opphaldsrom, også når dørene er lukka.

Test røykvarslaren din
Test røykvarslaren ved å halde ”test-knappen” inne i nokre sekund. Røykvarslaren skal då gje frå seg eit pip. Om han ikkje gjer det, må du byte batteriet og gjenta testen, eventuelt kjøpe ein ny varslar. Røykvarslarar bør bytast innan 10 år. Om røykvarslaren gjev frå seg korte pip, betyr det at batteriet byrjar å verte dårleg. Då må du skifte det ut med ein gong.
Bruk gjerne Røykvarslardagen til å hjelpe nokon som ikkje greier å teste eller byte batteri sjølv. Ein ny røykvarslar kan også vere ei fin førjulsgåve.

røykvarslagdagen.no finn du nyttig informasjon om tiltak som betrar branntryggleiken


Sist oppdatert: 28.11.2022
Publisert: 28.11.2022