HeimNyheiterSamnanger kommune søker bygdebokforfattar til ny bygdebok

Samnanger kommune søker bygdebokforfattar til ny bygdebok

Samnanger kommune ønskjer å ta oppatt tråden frå Slektssoge i Samnanger kommune som vart utgitt i 2008 og gje ut ei ny bygdebok.
Me søkjer deg som kan visa til erfaring frå slektsgransking og erfaring frå å skrive bygdebok. Løn/honorar etter avtale. Ta kontakt med kulturkontoret innan 27.11.23 dersom dette kan vera aktuelt for deg.


Sist oppdatert: 13.11.2023
Publisert: 13.11.2023